Balabánovo nesplněné proroctví - Thel Thomas Akira

19. 02. 2016 1:33:02
Proroctví o Týru podruhé. Budiž vyslyšeny i argumenty druhé strany. Akira mě vyzval ke zveřejnění jeho článku v reakci na můj předchozí, mám-li odvahu. Protože mám zájem o dialog, zveřejňuji jeho článek, bez úprav.
Reakce na článek: http://balaban.blog.idnes.cz/c/495478/ezechielovo-nesplnene-proroctvi.html

Tak děkujeme za snahu o vytvoření jakéhosi "literárního přívěšku" ke knize Ezechiel,

Dříve, než přejdeme k jednotlivým tvrzením, lžím a zcela pochybným výrokům výše uvedeného autora, pana Balabána. Je třeba na úvod konstatovat, že práce NENÍ žádnou objektivní výpovědí, ale výsledek předem učiněného ideologického závěru (přání), které si klade za cíl dokázat omylnost proroctví z knihy Ezechiel.

Dále také pan Balabán zřejmě nepovažuje za nutné se namáhat uvádět zdroje a odkazy k ilustracím, které ve svém článku používá na svém veřejném blogu.

Také tvrdí, že základ jeho článku je, cituji:

„překlad práce Dave E. Matsona z Passadeny v Kalifornii z 3. května 2002, který jsem přeložil, zestručnil, přizpůsobil...

A má pak, milý pan Balabán svolení od samotného autora modifikovat jeho vlastní práci?

Vzhledem k tomu, že si přivlastnil cizí fotky, řekl bych, že nemá.

[Rozbor článku - fakta nebo fikce?]

Pojďme k samotnému textu, který má samozřejmě rozhodující váhu. Balabán prohlašuje:

„Osídlení na pobřeží nebylo Týr.

Podle římského historika Herodota Týr původně stál na popřeží, později byl pak rozšířen na skalnatý ostrov. Tento původní Palae-Tyrus“ nebo Starý Týr“ nesl egyptsto-aramejský název Uzu (Ushu)

[LIVERANI, M. - „Tyre,“ G.W. Bromiley, gen. ed. International Standard Bible Encyclopedia, revised, Vol. 4. Grand Rapids: Eerdmans. 1988. 933 p.; Ed. Moscati (IB Tauris & Co Ltd, 2001), 179 p.]

Čili byl to Týrus, ale starý. Prof. Maria Aubet, ke starému Týru poznamenává, že „bylo považováno za druhý Týr na pevnině.

[AUBET, Maria E - The Phoenicians and the West. Trans. from Spanish by Mary Turton. Cambridge, England: Cambridge University, 1993, 30 p.]

Cituji: Pokud jde o osídlení na pevnině, šlo o kolonie ostrovního Týru, či přidružená sídla, nikoliv o vlastní Týr.“

Omyl. Podle tradice obyvatel existovalo město (pozn.: Starý Týr) na pevnině ještě předtím, než bylo jakékoliv město na ostrově. Pobřežní bylo první osídlené, následně až ostrovní.

[SMITH, William, Dr. „Entry for 'Tyre'“ - Smith's Bible Dictionary, 1901.]

Balabán si dokonce zcela vymýšlí a vnucující otázkou tvrdí, že pobřeží nebylo vůbec chráněné, cituji:

„Není tak trochu pošetilé si myslet, že by Féničané namísto dvou vhodných míst, které skýtal ostrov, dali raději přednost stavbě přístavu na nechráněném pobřeží?“

„Proč mít centrum města s klíčovými institucemi na nechráněném pobřeží“

Nebo:

„Jak hlupácké by bylo převážet tuny zboží z celého Středozemí do nechráněného přístaviště na pobřeží“

„I biblická kniha Jozue (19, 29) označuje Týr jako opevněné město. Nikde se nehovoří o dvou opevněných městech!“

Odpověď: Samozřejmě, že bylo chráněné. Učenci se shodují, že pobřežní město bylo opevněné. Např..:

„Méně velkolepé okrasné, než její bohatý soused a méně opevněné...“

[HERM, Gerhard - HarperCollins. The Phoenicians: The Purple Empire of the Ancient World. 1975, 127 p.]

„Část na pevnině byla silně opevněná“

[HITTI, Philip Khuri: Lebanon in History from the Earliest Times to the Present. Macmillan, 1967, 99 p.]

„Starý Týr, se pak pravděpodobně sestával z opevněného města, který ovládal značné území na pobřeží, i portu, který byl na moři.

[RAWLINSON, George - Syria and Asia Minor. Longmans, Green, and Co., 1889, 41 p.]

Nebo: Celesstia Angenette Bloss, John Jacob Anderson, Ancient History: Illustrated by Colored Maps, and a Chronological Chart, a mnoho jiných dalších.

A biblická kniha Jozue (19,29) označuje Týr za opevněné město? To sice ano, ale text podle některých biblických znalců (např. Benson, J.: Commentary on the Old and New Testament, The Pulpit Commentary, Robert Jamieson, A. R. Fausset and David Brown: A Commentary, Critical, Practical, and Explanatory on the Old and New Testaments atd.) naopak odkazují k POBŘEŽNÍMU Týru. Text z knihy Josue by se totiž dal přeložit také jako: „do měst pevností“. Více:

[C. F. Keil & E. Delitzsche: “'The fortified town of Zor,' i.e., Tyre, is not the insular Tyre, but the town of Tyre, which was on the mainland, the present Sur, which is situated by the sea-coast, in a beautiful and fertile plain (see Ritter, Erdk. xvii. p. 320, and Movers, Phönizier, ii. 1, pp. 118ff.)”]

[Commentary on the Old Testament Vol IV: Joshua, Judges, Ruth (T & T Clark, ), 201 p.] Nebo také: Marten H. Woudstra, The New International Commentary on the Old Testament: The Book of Joshua (Wm.B. Eerdmans, 1981), 289 p.)

Balabán nachytán, jak přímo překrucuje historii:

„Alexandr v žádném případě fénické Týřany nevyhladil

Nebo: Alexandr Veliký ho (Týr) dobyl ale nevyhladil“

Pravda: Když Alexandr Makedonský dobyl Týr. V pouličních bojích přišlo o život několik stovek makedonských vojáků. Všichni mužští obyvatelé města byli za trest pobiti a posledních dva tisíce přeživších bylo ukřižováno na pobřeží. Zbylých 30 tisíc žen a dětí bylo prodáno do otroctví.

[Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Velik%C3%BD#Oble.C5.BEen.C3.AD_Tyru.2C_ovl.C3.A1dnut.C3.AD_Egypta]

Co se týká Bronzového reliéfu z brány novoasyrského města Igmur Enlil, kde je vyobrazen Týrský ostrov. Ten je třeba vnímat jako symbol. Podobně jako vidíme symbol věže Big Ben Tower na mnohých ilustrací. Samotná skutečně veže totiž nevylučuje, že je součástí Londýna (naopak předpokládá), podobně vyobrazení Týrského ostrova nevylučuje, že je Týr součástí většího integrálního celku zahrnující i jeho předměstí na pobřeží.

Opět Balbánova demagogie: „Toto proroctví se také nesplnilo. Nebukadnezar nikdy Egypt nedobyl."

Pan Balabán ve svém horoucím zápalu nečte pozorně a překrucuje další biblický prorocký text:

„Hle, dávám Nebúkadnesarovi, králi babylónskému, egyptskou zemi, aby odnesl její majetek, aby ukořistil, co se ukořistit DÁ, aby uloupil, co se uloupit DÁ" - (Ez 29,19)

Text neříká nic o tom, že Nebukadnezar dobyde celý Egypt, ale že jej vyloupí a vezme si, co se vzít dá. R. 567 př.n.l. se tak stalo, a vyplenil víc, než polovinu Egypta. Balabán se zase spletl.

Balabán dále prohlašuje:

„Pokud jde o osídlení na pevnině, šlo o kolonie ostrovního Týru, či přidružená sídla, nikoliv o vlastní Týr."

The International Standard Bible Encyclopedia říká, že to „bylo dvojté město, přičemž popřežní město se rozkládalo od Ras el-'Abyad na jihu, až k Sareptu na severu."

Encyklopedie Britannica (2014): „Týr byl postaven na ostrově a na sousedním pevnině" - [http://www.britannica.com/place/Tyre]

Phoenicia: History of Civilization 2nd ed.: „...k jedné z nejpozoruhodnějších zvláštností Týru je, že se jednalo o dvojměsto - město skládající se ze dvou zcela odlišných částí. Jedna z přímořského ostrova, asi tři čtvrtě míle na délku, oddělena od pevniny úžinou, a asi půl míle široká. Další město na opačném břehu, známé mezi Řeky a Římany jako "Palaetyrus" nebo "Starý Týrus" - jeho sesterské dvojče byl ostrovní Týr nebo "Nový Týr".

[RAWLINSON, George: (I. B. Tauris, 2005), 41 p.]

Historical Studies and Recreations 2nd ed.: „Původně byl Týr dvojměsto, z nichž jedna stála na pevnině a druhá na ostrově."

[DUTT, Shoshee Chunder - (Trübner & C. 1879), 501 p.]

A History of the Babylonians and Assyrians:Fenická města Ushu (Týr na pevnině)...

[GOODSPEED, George Stephen - (C. Scribner's Sons, 1902), 312 p.]

Dále píše:

„Není třeba dodávat, že týrský král sídlil v ostrovním městě"

Zeman zase sídlí na Pražském hradě, a? Tak jako má Praha několik městských částí, které jsou součástí jednoho městského celku - i když samostatného, stejně tak Týr má několik městských částí na pobřeží, které jsou součástí jedné a téže samostatné městské sféry.

[Více: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%BDros ; Easton's Bible Dictionary; http://www.studylight.org/dictionaries/ebd/view.cgi?n=3737]

„Týr je uprostřed moře, nikoliv na pevnině."

Pan Balabán zjevně nechápe (viz Ez 27,32), že cílem literárního pojetí žalozpěvu není místopis. Kam pak asi geograficky zařadí toto: „Až k srdci moře sahá tvé pomezí" - (Ez 27,4) ??

„Opět metafora (viz Ez 27,34; pozn. doplněno), která přiznává Týru status ostrovního města."

Ano, ale ne výlučně (explicitně). Do moře může být rozpráženo i to, co je na popřeží.

„Všimněte si, že týrský vévoda nemá svůj trůn na pevnině. No samozřejmě že ne, protože Týr je ostrovní město “v srdci moří”."

Autor ve svém jednostranném uvažování činí výlučná tvrzení. To, že týrský král má sídlo na ostrově nevylučuje skutečnost, že se válná část nachází také na pevnině. Jak říká archeoložka Dr. M. S. Joukowsky z Brownovy Univerzity:

„Během většiny období, většina populace musela žít na pevnině, zatímco ostrovní oblast byla administrativní a náboženské centrum. Jako administrativní centrum, obsahující palác panovníka a pravděpodobně ústředí pro armádu stejně tak náboženské centrum s chrámy"

[JOUKOWSKY, M. S.: “The Land of Tyre” by Pierre Bikai in The Heritage of Tyre; Joukowsky (Kendall Hunt Pub Co, 1992), 13-15 p.]

Totéž potvrzuje týrský učenec Pierre Bikai:

„Většina populace musela žít na pevnině, zatímco ostrovní oblast byla administrativní a náboženské centrum."

[BIKAI, P.: “The Heritage of Tyre” in The Land of Tyre (Kendall Hunt Pub Co, 1992), 13-15 p.]

"FAKT: Předchozí text vyvrací tvrzení, že město Týr mělo “hlavní část” na pevnině. Nemělo."

Autor nerozumí psanému textu. Označení "hlavní část" na pevnině ve významu populačním, ekonomickém a hospodářském. Takovou část lze skutku považovat za hlavní, i když řídící centrum vychází z ostrovní části. Kenrick ve svém díle "Fénicie" na str. 344 píše:

„Město na pevnině (zvané "starý Týr") byl hlavním sídlem obyvatel až do válek asyrských panovníků proti Fénicii."

Autor píše: „Proroctví rozhodně neklade důraz na přidružené osady na pevnině, ale právě na město Týr."

Ale klade, viz: Ezechiel 26,6.8

„Týr měl být dobyt a zničen právě Nebukadnezarovým vojskem. Pasáž “přivedu na tebe mnohé pronárody” poukazuje na to, že v Babylonské armádě byli vojáci z mnoha národů a etnik Babylonské říše a jejích vazalů. Nebukadnezar měl být tím, kdo uvrhne Týr do zkázy."

Nikde v celé 26. kapitole není uvedeno, že by Nebukadnezar měl dobýt celý Týr. Naopak výrok: přivedu na tebe mnohé proárody, jako když moře přivádí svá vlnobití." - ukazuje na etapy, které postihnou Týr. V čele první etapy zkázy Týru právě figuruje babylonský král Nebukadnezar. Tyto národy se neomezují jen na Nebukadnezara, ale i na jiné národy přicházející od jiných starověkých velmocí (např. Řecko).

Z dosl. hebrejského překladu: „a budu proti tobě pozvedat mnohé národy, jako moře dává svým vlnám pozvednout se" -

[PAVLÍK, M.: Pavlíkův Studijní překlad Bible. Kvartus Media, k.s. 2014]

„Ezechiel Týru vyhrožuje, že bude zničen brzy, nikoliv “někdy v budoucnu”. To by ostatně odporovalo Ezechielově konceptu mocného boha, který by takto byl zredukován na směšného neschopu, který trestá Týřany za jejich radost z dobytí Jeruzaléma až o pár století později na jejich potomcích."

Nebo: „Posunutím zkázy Týru do časů Alexandra Velikého o 250 let později se celé proroctví redukuje na špatný vtip! Z mocného trestajícího Boha se stává slabý a neschopný pitomec. Jeho prorok dští oheň a síru na Týr své doby a Bůh se rozhoupe k činu až o mnoho generací později?"

Jak obvyklé a evidentní, že pan Balabán ve svém selektivním vidění světa nezná ostatní biblické zmínky o Týru, jinak by nemohl napsat: "za jejich radost z dobytí Jeruzaléma až o pár století později" Protože několik staletí před událostí sám prorok Izajáš hovoří o pádu Týru (Iz 23). Co s tím?

Zřejmě se nakonec bude muset smířit s tím, že existuje v teologii Bible něco jako apotelesmatický princip, který ilustruje na biblických proroctví jejich progresivní, částečnou nebo dokonce i historicky několianásobnou aplikaci.

„To ostatně dále potvrzuje prorok Jeremjáš 27: 3-6, který bez okolků prohlašuje, že Nebukadnezar bude vládnout Týru a dalším královstvím v oblasti."

Tomu se tak také stalo. Po 13 letech obléhání obyvatelé Týru se vzdali a vyjednali příměří, s tím, že budou spadat pod správu Babylónie.

„Fakt: Týr, který byl Ezechielovi znám, a o kterém hovoří proroctví, byl obléhán 13 let, ale nebyl dobyt, natožpak zničen."

Vzdal se a přijal Babylónskou správu, což lze také považovat za strategické dobytí. Je třeba opustit primitivní materiální představu, která vykresluje dobývání jako nějaké tupé ničení každé postavené cihly a trámu. I takový Babylon byl dobyt Peršany pod vedením Kýra, přesto se jeho mohutným hradbám a opevnění nestal ani škrábanec. Dobytí může být tedy otázka i diplomacie. Ale to Balabán zjevně nechápe.

„Jeho kamenné a dřevěné stavby nebyly svrženy do vody, jejich pozůstatky se stále nacházejí pod dnešní zástavbou."

V druhé polovině 12. verše je náhle, až poněkud nepochopitelně užito množné číslo "oni". Kdo oni? Pochopitelně, že ty národy, které přijdou na Týr ve vlnách (tj. v určitých etapách). Tato studie exgeticky Ezechielovo proroctví literárně rozděluje na dvě části:

http://www.biblearchaeology.org/post/2009/12/07/Ezekiel-261-14-A-Proof-Text-For-Inerrancy-or-Fallibility-of-The-Old-Testament.aspx#Article

Jedině takto dává proroctví dobrý smysl, v jiném případě je to interpretační změť plné chaotických tvrzení (viz samotný článek autora).

[Závěr]

A co s argumentem autora, pana Balabána, že Týr nikdy nebude vybudován?

Expert na Starý Zákon prof. Douglas Stuart z Harvardovi univerzity k tomu trefně odpovídá:

...účelová nadsázka proroctví by neměla být špatně literárně pochopena tak, že bychom Týru přisuzovali jeho neobydlení po Ezechielovův čas, ale jde spíše o to, že Bůh soudí a trestá tento stav [Týru]"

[DOUGLAS, Stuart - "Ezekiel," Lloyd J. Ogilvie, General editor, The Communicator's Commentary. Dallas: Word Books. 1989. 261 p.]

Pan Balabán pojmem nevybudován" degraduje proroctví o Týru jen na kameny, dřevo a maltu. Proto se legitimně ptejme:

Když si založíme osadu na ruinách slavného města Kartága, téhož jména, lze považovat nově vzniklou osadu za vybudované/obnovené město Kartágo?

Na to by měl bez vytáček pan Balabán zcela srozumitelně odpovědět. Protože zde se ukáže, zda buď jeho argumenty jsou obstojné nebo se rozsypou jako domeček z karet.

Co nám k tomu odpovíte, milý Balabáne? Lze považovat nově vzniklou osadu za vybudované město Kartágo nebo nelze? Ano nebo ne??

Dovětek

Prohlašovat, že se Ezechielovo proroctví mýlí vyžaduje daleko více relevantních důkazů, nikoliv rozporná, nepravdivá a neudržitelná tvrzení pana Balabána.

[Sekundární odkazy]

https://beliefmap.org/prophecy-fulfilled/tyre/ushu-was-part

http://biblicalstudies.org.uk/article_tyre.html

http://www.biblearchaeology.org/post/2010/01/26/The-Biblical-Cities-Of-Tyre-And-Sidon.aspx

http://www.aboutbibleprophecy.com/tyre.htm

http://www.tektonics.org/uz/zeketyre.php

Velmi podrobná studie (32 stran): http://douglasgilliland.com/faith/seminary/Ezek-26-Destruction-Of-Tyre.PDFhttp://www.ancient.eu/Tyre/

Autor: Lukáš Balabán | pátek 19.2.2016 1:33 | karma článku: 9.37 | přečteno: 522x

Další články blogera

Lukáš Balabán

Nezasloužený Hilton pro imigranty

Tak mi zase ve facebookovém feedu přistálo video, které je buď zlovolné, nebo až k pláči blbé. Sází totiž na lety ověřenou, starou dobrou lidskou závist.

24.6.2018 v 23:14 | Karma článku: 14.59 | Přečteno: 1862 | Diskuse

Lukáš Balabán

Jan Krýzl se vrací

Jenom telegraficky: Slusni lide stop. Brno stop. Vylezli na podium, stop. kontroverzni hra, stop. Urazene nabozenske citeni stop.

28.5.2018 v 22:43 | Karma článku: 13.99 | Přečteno: 482 | Diskuse

Lukáš Balabán

Jan Hus očima nevěřícího

Ano, je to s křížkem po funuse. Zamyšlení nad Janem Husem a jeho významem pro ateistu, či prostě jen člověka nábožensky lhostejného.

19.7.2017 v 22:36 | Karma článku: 27.27 | Přečteno: 1362 | Diskuse

Lukáš Balabán

Saúdská nedotknutelnost

K posledním tahanicím ohledně Konvičkovy demonstrace před Saaudskoarabskou ambasádou. Ve smyslu "Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu hájit vaše právo to říkat."

16.9.2016 v 13:14 | Karma článku: 46.77 | Přečteno: 9954 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Ladislav Kováčik

K diskusii o diskusiách (na internete)

Pán Václav Klaus mladší nám odštartoval zaujímavú diskusiu na tému príspevkov na internete, zvlášť na sociálnych sieťach. Tak skúsim túto diskusiu aj ja "obohatiť" o nejaké postrehy.

15.2.2019 v 22:39 | Karma článku: 4.29 | Přečteno: 83 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Jazykové poučení z jedné diplomatické rozepře

Kontroverze, kterou vyvolal ve Varšavě izraelský premiér Netanjahu kvůli obvinění Poláků z kolaborace s nacisty, si poměrně obšírně všimla i česká média. Byla to ovšem trochu bouře ve sklenici vody. A poučení?

15.2.2019 v 20:56 | Karma článku: 13.58 | Přečteno: 297 | Diskuse

Karel Ábelovský

Rómové nebo cikáni, jak je to tedy správně - more?

... jo, jo, někdy se lidé neshodnou ani na celkem jednoduchých věcech, a to tím spíš, když se jich to vlastně ani moc netýká ... takže, rómové nebo cikáni? Co je tedy správně? Možná obojí, možná je všechno špatně, kdo ví?

15.2.2019 v 14:07 | Karma článku: 22.39 | Přečteno: 899 | Diskuse

Jana Slaninová

Babičky přeci jsou od toho, aby hlídaly vnoučata!

Dvě maminy zřejmě měly zrovna prázdniny, protože děti kolem nich neběhaly. Bavily se o tom, co ratolesti vyvádějí, jak jsou nemožné a že "Nejhorší je Kristýno moje matka, protože už mohla bejt v důchodu, ale...

15.2.2019 v 13:38 | Karma článku: 38.70 | Přečteno: 1968 | Diskuse

Daniel Habětínek

Očkování podle Michaely Jílkové

Včera (14. 2. 2019) jsem zhlédl pořad Máte slovo na téma očkování, moderovaný Michaelou Jílkovou. Tuhle konfrontační šou jsem dávno přestal sledovat, protože formát pořadu nabízí pouze předvídatelný průběh toho,

15.2.2019 v 13:35 | Karma článku: 24.73 | Přečteno: 1768 | Diskuse
Počet článků 74 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1416

Zaměstnáním Okiňák, jinak youtuber, hudebník, občasný básník. Bývalý křesťan, nyní ateista, skeptik, levičák, v mnoha ohledech naivní snílek, takový ten typický pisálek, co vám tu bude vykládat planety, až budete rudí vzteky.

Najdete na iDNES.cz